SP C440

Thông số
Tốc độ In:
30 Trang/phútIn 2 mặt: có sẵn

Kết nối máy tính: có sẵn

Khổ giấy: A4

Điện thế: 220V

Danh mục: