MP 2851 – 3551

Tốc độ In/Copy:
28-35 Trang/phút

Chế độ Scan: có sẵn

Sao chụp 2 mặt: có sẵn

Kết nối máy tính: có sẵn

Khổ giấy: A3

Điện thế: 220V