MP 171-201

Tốc độ In/Copy:
17-20 Trang/phút

Chế độ Scan: có sẵn

Sao chụp 2 mặt: có sẵn

Kết nối máy tính: có sẵn

Khổ giấy: A4

Điện thế: 220V