DX 3340 – 3343

Thông số
Tốc độ In:
60-130 Trang/phút

Khổ giấy: F4

Danh mục: