AF 2075

Thông số
Tốc độ In/Copy:
75 Trang/phútChế độ Scan: có sẵn

Sao chụp 2 mặt: có sẵn

Kết nối máy tính: có sẵn

Khổ giấy: A3

Điện thế: 220V